SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA

SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA

(w poniższych terminach spowiedzią będzie służyło 2-3 księży)

Rotterdam:sobota17.03.2018 od godz. 16:00 do 17:45
(tylko dla dzieci)
   od godz. 18:00
(dla dorosłych)
 środa21.03.2018od godz. 18:00
 piątek 23.03.2018od godz. 18:00
 sobota 24.03.2018od godz. 17:00
 niedziela 25.03.2018od godz. 08:30
Papendrecht: niedziela 25.03.2018od godz. 14:30
Honselersdijk:niedziela 25.03.2018od godz. 17:00

Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje Wielkopostne
w tym roku Rekolekcje Wielkopostne poprowadzi ks. Piotr Skiba

Rotterdam: Nauka I - piątek 23.03.2018 godz. 19:30
 Nauka II - sobota 24.03.2018 godz. 18:00
 Nauka III - niedziela 25.03.2018 godz. 09:30
  godz. 12:00
Papendrecht:Nauka III - niedziela 25.03.2018godz. 15:00
Honselersdijk: Nauka III - niedziela 25.03.2018godz. 17:30

 

 

 

Nauki przedmałżeńskie

Nauki przedmalżeńskie rozpoczynamy 2 czerwca 2018. Nauki zaczynaja się po Mszy Św. o godz.18.00. 

Ogłoszenia Parafialne

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                          18 marca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

2. Jutro przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła. Na uroczystą Mszę Świętą zapraszamy o godz. 19.30. 

3. Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 19.00, a gorzkie żale w niedzielę po Mszy Św.

4. Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

5. Już dzisiaj zachęcamy, aby przygotować się do dobrej spowiedzi wielkanocnej i nie odkładać sakramentalnego pojednania się z Panem Bogiem na ostatnie dni Wielkiego Postu i Triduum Paschalne.

6. Rekolekcje wielkopostne od 23 – 25. 03. 2018.

7. Niech św. Józef opiekuje się solenizantami i jubilatami rozpoczynającego się tygodnia.

W tym tygodniu patronujE nam:

 • 19 III – św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, opiekun Pana Jezusa, patron Kościoła świętego.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Intencje:

_____________________________________________________________

17.03.2018 – Sobota

18.00 –Droga Krzyżowa dla dzieci.

18.30 – Msza Święta

Intencja: O zdrowie i błogosławieństwo Boże Ireneusza i Wiktorii z okazji urodzin.

___________________________________________________________________

18.03.2018 -  Niedziela

9.30- Msza Święta

Intencja: + Kornelia-Krystyna Schoenmaker 3 rocz. śmierci.

Za tydzień intencja: 1. ++ Janina Mieczysław Adamczyk.

                                    2. O błogosławieństwo Boże dla Motocyklistów na rozpoczęcie sezonu.

 ==========================

12.00 - Msza Święta

Intencja: O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stanisława Wijman.

Za tydzień intencja: O błogosławieństwo Boże dla Jennifer Klimas w 1 rocznice urodzin.

___________________________________________________________________

19.03.2018 – Poniedziałek – św. Józefa.

19.00 – Modlitwa Różańcowa

19.30 – Msza Święta

Intencja:

_____________________________________________________________________

21.03.2018 – Środa

18.00-19.00 Spowiedź

19.00 – Modlitwa Różańcowa

19.30 – Msza Święta

Intencja: O potrzebne łaski Boże dla Charlie.

_____________________________________________________________

22.03.2018 – Czwartek

7.30 – Modlitwa Różańcowa

8.00 – Msza Święta

Intencja:

_____________________________________________________________________

23.03.2018 – Piątek

18.00-19.00 Spowiedź

19.00 – Droga Krzyżowa.

19.30 – Msza Święta

Intencja: O łaskę Boża dla rozwiązanie trudnych spraw dla Marioli.

_________________________________________________________________

24.03.2018 – Sobota

17.30 – Modlitwa Różańcowa

18.00 – Msza Święta

Intencja:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

18.03.2018 -  Niedziela – Papendrecht.

Kościół - De Onbevlekte Ontv.van Maria – Seringenstraat 31

15.00 - Msza Święta

Intencja: + Engelbert Bartodziej w rocznice śmierci.

Za tydzień intencja:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

18.03.2018 – Niedziela – Honselersdijk.

Kościół - O.L. Vrauw van Goede Raad - Dijkstraat 23.

17.30 - Msza Święta

Intencja: ++ Tadeusz Władysława Kogut na rocznice śmierci i zmarłych z rodziny.

Za tydzień intencja:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Bierzmowanie 2018

Kurs przygotowawczy do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania rozpoczął się we wrześniu. Kandydaci musza mieć skończone 15 lat.
Spotkania dla kandydatów odbywaj się w każdą sobotę o godz.15:00 w kościele w Rotterdamie. Szczegółowe informacje dotyczące tego kursu u księdza.

Informacja o ulgach przy wpłacaniu darowizn na parafię (kerkbalans)

Kościół Katolicki w Królestwie Niderlandów a wraz z nim wszystkie jego parafie mają status instytucji ogólnej użyteczności publicznej (ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling) i posiada grupowy numer RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Umożliwia to uzyskanie, po spełnieniu ściśle określonych warunków, zwrotu podatku dochodowego od (części) darowizn dokonanych na rzecz jego jednostek, w tym na rzecz naszej parafii.
Polski

Informacja

W porozumieniu z przełożonymi zakonnymi (Towarzystwem Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej) i w związku z planowanym skierowaniem ks. Leszka Tokarzewskiego SChr. na inną placówkę misyjna, Biskup Rotterdamu Jan van den Hende odwołał ks. proboszcza ze sprawowanej funkcji. Rozumiejąc zaniepokojenie i zaskoczenie parafian tą sytuacją, Zarząd Parafii zwrócił się do Biskupa Rotterdamu z prośbą o bezpośrednie poinformowanie parafian o tej decyzji. Według informacji z Biskupstwa, Biskup wystosuje w listopadzie stosowne zawiadomienie do członków naszej Parafii. Biskup Rotterdamu oraz Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w najbliższym czasie podejmą dalsze decyzje dotyczące sprawowania opieki duszpasterskiej w Parafii Rotterdam. Do 7 listopada Msze Święte i posługa duszpasterska sprawowane będą przez ks. Aleksandra Melbrudę SChr. Sprawy administracyjne są załatwiane jak dotychczas przez Zarząd Parafii i wyznaczonych pracowników Biskupstwa.

Parafia Personalna

Nasza Parafia pw. NMP Gwiazdy Morza posiada status parafii personalnej, co oznacza, że parafianinem jest jedynie ta osoba, która zadeklaruje chęć przynależności poprzez zapis do Parafii.

Coniedzielny udział we Mszach Świętych w polskich kościołach, czy fakt zamieszkania na terenie Parafii nie jest jednoznaczny z przynależnością do niej (bo w takim przypadku mielibyśmy ponad 100 tysięcy parafian, w tym osoby niewierzące i innej wiary).

Również fakt, że ktoś w naszej Parafii uczestniczył w naukach przedmałżeńskich, zawarł małżeństwo czy ochrzcił dziecko nie oznacza automatycznej przynależności do Parafii, gdyż w naszej wspólnocie mają miejsce śluby i chrzty osób także spoza Parafii.

Po każdej Mszy Świętej w zakrystii można otrzymać formularze zapisu do Parafii.

Parafianie

 • mają prawo do korzystania z posług sakramentalnych takich jak
  • I Komunia Św.
  • Sakrament Chorych
 • mogą otrzymywać zaświadczenia aby zostać
  • matką/ojcem chrzestnym
  • świadkiem bierzmowania
  • świadkiem ślubu
 • mogą też otrzymać pozwolenie na Chrzest Św. własnego dziecka w innej parafii (np. w Polsce), albo zgodę na ślub w innej parafii
 • sprawa dotyczy również pogrzebu

Zdjęcia na stronie internetowej i na Facebooku

Nasz Webmaster (odpowiedzialny za stronę internetową Parafii) oraz Administrator naszej strony na Facebook’u umieszczają zdjęcia i filmy video z różnych uroczystości i wydarzeń w naszej Parafii (np. I Komunia Św., Jasełka, Bierzmowanie, zakończenie roku szkolnego i inne uroczystości parafialne). Jeżeli ktoś z Państwa nie życzy sobie aby zdjęcia z jego udziałem były zamieszczane bardzo prosimy o pilny kontakt.

Kerkbalans 2018 (dobrowolna roczna składka na utrzymanie Parafii)

Bóg zapłać tym, Parafianom, którzy w poczuciu odpowiedzialności za naszą Parafię złożyli swoje ofiary w roku 2017 w ramach akcji Kerkbalans. Środki te są niezbędne do rozwoju naszej wspólnoty. Bardzo dziękujemy!

W całym Kościele w Holandii rozpoczęła się tegoroczna AKCJA KERKBALANS 2018, my również zwracamy się do naszych Parafian z prośbą o wsparcie finansowe naszej Wspólnoty. Z samych ofiar składanych na tzw. tacę i przy okazji chrztów, ślubów, intencji, wypominek i kolędy, nie bylibyśmy w stanie utrzymać Parafii.

Pamiętajmy o tym, że nie otrzymujemy żadnego wsparcia ani z Kościoła w Polsce ani w Holandii.

Przypominamy, że złożone w latach poprzednich deklaracje, jeśli nie zostały zmienione, są aktualne także w tym roku.

Najprostszą formą wpłaty jest przelew bankowy na podane poniżej konto:

IBAN: NL67RABO0109501470

nazwa: RK Parochie OLV Sterre der Zee, Beukelsdijk 177, 3022 DG Rotterdam

Proszę zaznaczyć w opisie na przelewie: Kerkbalans

Można też dokonać wpłaty gotówką w zakrystii.

Strony

Subskrybuj Polska Parafia Rotterdam RSS