Pierwsza Komunia św.

Dla dzieci przewidziany jest cykl katechez w ramach zajęć w Szkole Parafialnej w Rotterdamie, obejmujący minimum dwa lata szkolne.

W momencie zgłoszenia przez rodziców, dzieci powinny mieć 7 - 8 lat, znać w miarę możliwości pacierz (Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga), a rodzina powinna być zapisana do Parafii. 

Zapisy do Szkoły przyjmowane są od 1 maja do 10 lipca. Formularze można otrzymać w zakrystii po Mszy Świętej. Wypełnione formularze zapisu do szkoły przyjmuje ksiądz proboszcz po każdej Mszy Św. w zaktystii.

Dorośli po przyjęciu chrztu kontynuują dalsze wtajemniczenie chrześcijańskie (Eucharystia, Bierzmowanie) w ramach odrębnych katechez. Przygotowaniem zajmuje się ks. proboszcz.