Pierwsza Komunia św.

Dla dzieci przewidziany jest cykl katechez w ramach zajęć w Szkole Parafialnej w Rotterdamie, obejmujący minimum jeden rok szkolny. W momencie zgłoszenia przez rodziców dzieci powinny mieć 7 - 9 lat, znać w miarę możliwości pacierz (Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga), a rodzina powinna być zapisana do Parafii.

Zapisy do Szkoły przyjmowane są od 1 maja do 31 lipca.

Formularze można otrzymać w zakrystii po Mszy św. Przygotowaniem do I Komunii św. zajmuje się ks. proboszcz.

Dorośli po przyjęciu chrztu kontynuują dalsze wtajemniczenie chrześcijańskie (Eucharystia, Bierzmowanie) w ramach odrębnych katechez. Przygotowaniem zajmuje się ks. proboszcz.