Informacja

Zarząd Parafii Rotterdam serdecznie dziękuje Biskupowi J.H.J. van den Hende za jego zaangażowanie w rozwiązanie problemów z ostatnich tygodni i wraz z parafianami oczekuje na przybycie księdza Andrzeja Szczepaniaka. Wszystkich parafian prosimy o modlitwę w intencji posługi duszpasterskiej ks. Andrzeja. 

Poniżej list ks. Biskupa skierowany do parafian Parafii NMP Gwiazdy Morza w Rotterdamie:

Boodschap van Bischop J.H.J. van den Hende aan de parochianen

De congregatie 'Societas Christi pro emigrantibus' heeft aan de bisschop van Rotterdam een nieuwe priester voorgedragen voor de Poolssprekende parochie in Rotterdam. De priester, pater Andrzej Szczepaniak (55), is beschikbaar tot uiterlijk 1 maart 2017.

De bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende, heeft pater Andrzej Szczepaniak benoemd tot administrator van de Poolssprekende parochie in Rotterdam. Pater Andrzej zal in de komende maanden in de parochie de heilige Missen opdragen en de andere sacramenten toedienen.

Mgr. Van den Hende roept de parochianen op om pater Andrzej welkom te heten en in de komende maanden van harte met hem en het bestuur in de parochie samen te werken. Alleen op deze manier kan de Poolssprekende parochie in Rotterdam behouden blijven.

--------- 

W porozumieniu z przełożonymi zakonnymi (Towarzystwem Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej) i w związku z planowanym skierowaniem ks. Leszka Tokarzewskiego SChr. na inną placówkę misyjna, Biskup Rotterdamu Jan van den Hende odwołał ks. proboszcza ze sprawowanej funkcji.

Rozumiejąc zaniepokojenie i zaskoczenie parafian tą sytuacją, Zarząd Parafii zwrócił się do Biskupa Rotterdamu z prośbą o bezpośrednie poinformowanie parafian o tej decyzji. Według informacji z Biskupstwa, Biskup wystosuje w listopadzie stosowne zawiadomienie do członków naszej Parafii.

Biskup Rotterdamu oraz Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w najbliższym czasie podejmą dalsze decyzje dotyczące sprawowania opieki duszpasterskiej w Parafii Rotterdam. Do 7 listopada Msze Święte i posługa duszpasterska sprawowane będą przez ks. Aleksandra Melbrudę SChr. Sprawy administracyjne są załatwiane jak dotychczas przez Zarząd Parafii i wyznaczonych pracowników Biskupstwa.

Parafia Rotterdam działa i jest zarządzana na zasadach ustalonych w Kościele holenderskim przez Konferencję Biskupów. Zgodnie z Dekretem Biskupa Jana van den Hende, po podziale Parafii Rotterdam w styczniu 2016 i utworzeniu nowej Parafii w Hadze, obie Parafie przez pewien czas pozostaną pod jednym wspólnym zarządem, tak jak dzieje się to w większości parafii holenderskich. Konieczność wspólnego Zarządu była wymagana przez Biskupstwo jako warunek stabilnej zmiany i jest rozwiązaniem przejściowym, o czym informowaliśmy Państwa już w grudniu 2015 roku. Zgodnie z wymogami Dekretu Biskupa Rotterdam i zasadami działania parafii katolickich w Holandii, Zarząd Parafii jest przez Biskupa wyznaczony i mianowany do prowadzenia i decydowania o administracji i finansach Parafii, w uzgodnieniu z Biskupstwem i pod jego administracyjną i finansową kontrolą. Proboszcz Parafii jest jednym z członków Zarządu, a w wypadku połączonych parafii jeden z proboszczów sprawuje funkcję Przewodniczącego Zarządu. W naszym Zarządzie funkcję przewodniczącego Biskup powierzył ks. Sławomirowi Trypuciowi SChr., wieloletniemu proboszczowi Parafii Rotterdam, który doprowadził do wyrażenia przez Biskupa zgody na jej dalszy samodzielny rozwój i na stworzenie nowej Parafii w Hadze.

Obecne nasilające się konflikty w Parafii i nieuprawnione oskarżenia są bardzo bolesne dla osób zaangażowanych w działalność Zarządu, tym bardziej iż wydaje się, że ich wieloletni wysiłek włożony w utworzenie nowych ośrodków w Honselersdijk i Papendrecht, uzyskanie finansowej samodzielności parafii i doprowadzenie do wyrażenia zgody Biskupa na samodzielne istnienie dwu parafii może w bardzo krótkim czasie zostać zniweczony przez nieodpowiedzialne działania niewielkiej grupy osób. W sytuacji wzrastającego zaniepokojenia ze strony Biskupstwa i odwołania ks. Leszka Tokarzewskiego SChr., naszym wspólnym celem powinno być utrzymanie Parafii i jej dalszy stabilny rozwój.