Polska Szkoła Parafialna Rotterdam

Polska Szkoła Parafialna Rotterdam zaprasza wszystkie dzieci od 5 do 12 roku życia. Celem Szkoły jest nauka religii katolickiej i języka polskiego z elementami geografii i historii Polski oraz zapoznawanie dzieci z kulturą polską.
Wspólna nauka wspomaga integrację dzieci polskich oraz dzieci polskiego pochodzenia, mieszkających w Holandii, pozwala poznać i zrozumieć własne dziedzictwo i daje solidne podstawy na przyszłość.

Zapisy uczniów (dzieci od 5 do 12 roku życia) do Szkoły Parafialnej Rotterdam na nowy rok szkolny przyjmowane są od 1 maja do 31 lipca.  Formularze zapisu dostępne są po każdej Mszy św. w zakrystii, we wszystkich kościołach naszej Parafii. Wypełnione formularze przyjmuje ksiądz. Uczniowie, którzy chodzą już do naszej Szkoły, są przepisani automatycznie do nowych grup.

Plan zajęć w roku szkolnym 2018 / 2019

Zajęcia w naszej Szkole odbywają się w poniżej wymienione soboty z uwzględnieniem wakacji (razem jest to 20 spotkań w ciągu roku szkolnego):

1

IX

15

IX

29

IX

13

X

3

XI

17

XI

1

XII

15

XII

12

I

26

I

9

II

16

II

9

III

23

III

6

IV

13

IV

11

V

1

VI

15

VI

29

VI

 

Nieobecność w szkole proszę wcześniej zgłaszać u nauczyciela prowadzącego zajęcia (SMS), lub droga mailową na adres e-mail: szkolaparafialnarotterdam@gmail.com

Zajęcia obowiązkowe:

  • lekcje religii i języka polskiego:   w godz.16:00 - 17:45 (z 15 min. przerwą),
  • Msza Św. szkolna (niedzielna):   o godz.18:00

Zajęcia dodatkowe:

  • Chór od godz.15:15 do 16:00
  • Dodatkowe zajęcia z języka polskiego od godz.15.15 do 16.00

Ważne daty:

  • Jasełka - sobota 26 stycznia 2019
  • I Komunia Św. - niedziela 19 maja 2019
  • Biały Tydzień - od 20 do 24 maja 2019 (Msza Św. o godz.19:30)
  • Pielgrzymka dzieci komunijnych i całej szkoły do Banneux (Belgia) - 25 maja 2019 (dzieci zabierają ze sobą stroje komunijne)
  • Rocznica Komunii Św. - sobota 1czerwca 2019

Opłata za szkołę za cały rok szkolny nie uległa zmianie i wynosi 70,Euro (trzecie i następne dziecko w rodzinie gratis), płatne do 15października, w soboty lekcyjne w sekretariacie szkoły od godz.16:00 do 17:30 (jeśli jest to niemożliwe, to prosimy o kontakt z księdzem).
Kwota ta obejmuje między innymi opłaty za:
- podręczniki, zeszyty ćwiczeń, inne materiały do lekcji religii oraz języka polskiego;
- administrację;
- sprzątanie szkoły;
- ogrzewanie, elektryczność, wodę itp.