KAPŁAŃSTWO

Należy kontaktować się bezpośrednio z ksiedzem proboszczem.