KAPŁAŃSTWO
Prosimy kontaktować się bezpośrednio z ksiedzem proboszczem.