OGRANICZENIA W ILOŚCI WIERNYCH NA MSZACH ŚW.

Obecnie obowiązuje limit 30 osób.  

W Rotterdamie zwiększono ilość Mszy Św. w niedzielę :

 9:30 I 10:45 I 12:00 I 13:30 I 15:00 I 

Prosimy o rejestrację przez stronę internetową (link poniżej),

dzieci 12-cio letnie i młodsze nie muszą być rejestrowane.