Msze Święte

Poniżej aktualne godziny Mszy Świętych niedzielnych

odprawianych w Rotterdamie:  

 9:00 I 10:30 I 12:00 I 15:00

W związku ze zmianą obowiąsujących zasad rejestracja na Msze Święte

od 25 września nie jest już wymagana .