top of page

SZKOŁA PARAFIALNA 

ROK SZKOLNY 2022/2023

PLAN LEKCJI 2022/2023

SZKOŁA 2022-23 plan lekcji.png

GRUPY rok 2022/23

A / B / C1 & C2 / D1 & D2 / E / F / G / H (tbc)         

ZAJĘCIA PODSTAWOWE 

16:00 - 17:45  lekcje religii i j.polskiego 

18:00 - 19:00  Msza Święta (szkolna) 

między lekcjami jest 15 min. przerwa 

Na pierwszych zajęciach dzieci dostaną szczegółowe informacje oraz nazwisko i kontakt do nauczyciela prowadzącego zajęcia. Nieobecność w szkole należy zgłaszać u nauczyciela. Po zakończeniu roku szkolnego dzieci dostaną zaświadczenie o uczęszczaniu na zajęcia z wyszczególnioną liczbą zajęć na których dziecko było obecne.   

Działanie sklepiku działającego na terenie szkoły jest zawieszone, dlatego prosimy pamiętać o zaopatrzenie dzieci w picie i jedzenie. 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zgłoszenia na dodatkowe zajęcia czytania/pisania, chórku i grupy młodego lektora przyjmujemy drogą mailową: szkola@parafia-rotterdam.nl

Czytanie i pisanie

Dodatkowe zajęciach (15:15-16:00) uczących czytania i pisania. Pierwsze lekcje rozpoczną się 1-go października (nauczyciel: p.Ula).

Chórek 

Próby chórku odbywają się przed zajęciami, spotykamy się o godz.15:15. W czasie próby ćwiczone są pieśni, które będą spiewane w tym samym dniu na Mszy Świętej.

Grupa młodego lektora

Dzieci działające w grupie czytają w czasie Mszy Świętej pierwsze i drugie czytanie z pisma świętego. 

WYDARZENIA

05.11.2023   zebranie rodziców dzieci przystępujących do I Komunii (po Mszy Świętej wieczornej) - termin zostanie wkrótce podany 

28.01.2023   Jasełka   

21.05.2023   I Komunia Św. (22-25.05 Biały Tydzień)

27.05.2023   Pielgrzymka szkoły do Banneux (Belgia)

03.06.2023   Rocznica I Komunii Św. - termin zostanie wkrótce podany

OPŁATA ZA SZKOŁĘ

za cały rok szkolny wynosi 80,‑ Euro (trzecie i następne dziecko w rodzinie uczęszczające w tym samym czasie do szkoły gratis).

 

Opłaty należy dokonać w sekretariacie szkoły w soboty szkolne w okresie od 1 pańdziernika do końca 17 grudnia 2022 włącznie (16:15-17:15). W przypadku kiedy uiszczenie opłaty jest niemożliwe prosimy o kontakt z księdzem proboszczem.

Kwota ta obejmuje między innymi opłaty za:

- podręczniki, zeszyty ćwiczeń, inne materiały do lekcji religii oraz j. polskiego,

- administrację,

- sprzątanie szkoły,

- koszty wynajmu pomieszczeń,

- ogrzewanie, elektryczność, wodę, środki higieny itp.

 

bottom of page