top of page

SZKOŁA PARAFIALNA 

zapisy przyjmujemy do końca lipca

ROK SZKOLNY 2024/2025

Do szkoły przyjmowane są dzieci (od 7-go roku życia) rodzin należących do Parafii (informacja o zapisach do Parafii znajduje się na stronie internetowej w zakładce: PARAFIA). Językiem obowiązującym w szkole jest język polski, zarówno podczas lekcji, jak i w rozmowach z nauczycielami.

Zapisy nowych dzieci prosimy dokonywać drogą internetową wypełniając formularz (link powyżej). W przypadku dzieci już zapisanych do szkoły w poprzednich latach ponowny zapis nie jest wymagany, chyba że uległy zmianie dane adresowe.

PLAN LEKCJI

(w przygotowaniu)

Pierwsze zajęcia 7 września rozpoczną się o godz 16 w kościele wspólną modlitwą, po nim dzieci i rodzice przejdą do klas gdzie odbędzie się spotkanie organizacyjne z nauczycielem (obecność jednego z rodziców obowiązkowa)

GRUPY

W związku ze zmianą lokalizacji kościoła i ograniczeniami lokalowymi zmienia się forma działania naszej szkoły. Od nowego roku szkolnego (2024-25) prowadzone bedą następujące grupy:

  • klasa 1 (pierwszy rok przygotowania do I Komunii) > dzieci, które chodziły do grupy B w roku szkolnym 2023-24, oraz dzieci nowo zapisane

  • klasa 2 (drugi rok przygotowania do I Komunii) > dzieci które chodziły do grupy C1 / C2 w roku szkolnym 2023-24

  • klasa 3 > dzieci które chodziły do grupy D w roku szkolnym 2023-24 i chcą kontynuować naukę

ZAJĘCIA- godz 16:00 do 19:00

16:00 - 17:45  lekcje religii i j.polskiego 

18:00 - 19:00  Msza Święta (szkolna > obowiązkowa dla uczniów szkoły

między lekcjami jest 15 min. przerwa 

 

W czasie roku szkolnego dopuszczane są 3 nieobecności na zajęciach, w przypadku większej ilości nieobecności rodzice proszeni będą o rozmowę z nauczycielem i ks. Tadeuszem. 

 

WYDARZENIA

xxxxx.2024   zebranie rodziców dzieci przystępujących do I Komunii (po Mszy Świętej wieczornej) 

xx.05.2025   I Komunia Św. (xx-xx.05 Biały Tydzień)

xx.05.2025   Pielgrzymka szkoły do Banneux (Belgia)

xx.06.2025   Rocznica I Komunii Św.

 

(dokładne terminy uroczystości są w trakcie ustalania) 

OPŁATA ZA SZKOŁĘ

za cały rok szkolny wynosi 100 Euro (w przypadku uczęszczania do szkoły w danym roku szkolnym większej ilości rodzeństwa opłata za wszystkie dzieci razem wynosi 150 Euro).

Kwota ta obejmuje między innymi opłaty za:

- podręczniki, zeszyty ćwiczeń, inne materiały do lekcji religii oraz j. polskiego,

- sprzątanie szkoły,

- ogrzewanie, elektryczność, wodę, środki higieny itp.

Opłata przyjmowana będzie w czasie zajęć szkolnych tylko we wrześniuKsiążki i materiały szkolne zostaną dzieciom udostępnione po dokonaniu opłaty za szkołę. W przypadku braku możliwości uiszczenia opłaty do końca września prosimy o kontakt z ks. Tadeuszem, inaczej uczestniczenie w zajęciach szkolnych nie będzie możliwe. 

 

bottom of page