top of page

Chrzest Święty 

Dokumenty potrzebne do chrztu św.:

  • akt urodzenia dziecka (z kraju w którym się ono urodziło)

  • daty urodzenia i aktualne adresy obu rodziców chrzestnych

  • zaświadczenia dla obu rodziców chrzestnych z ich parafii, że mogą pełnić godność matki/ojca chrzestnego*)

  • jeżeli rodzice dziecka nie należą do naszej parafii, to dodatkowo potrzebna jest zgoda na chrzest święty w naszej Parafii wystawiona przez Parafię, do której należą rodzice dziecka

Mając już zgromadzone wszystkie powyższe dokumenty i informacje, należy przyjść do kancelarii parafialnej na miesiąc przed planowaną datą chrztu świętego, wspólnie ustalimy wtedy dokładną datę oraz pozostałe szczegóły.

 

*) świadectwo Bierzmowania nie jest wystarczającym dokumentem. Osoby pozbawione tej możliwości (życie w związku niesakramentalnym) bądź faktycznie niewierzące nie mogą objąć właściwej funkcji chrzestnych, jedynie w razie konieczności pełnić rolę świadków chrztu (stosowny wpis w księdze metrykalnej).

Ofiara za chrzest 50 Euro

Swieca i szatka chrzcielna 17 Euro

Zarzad Parafii

bottom of page