top of page

EUCHARYSTIA

Dla dzieci przewidziany jest cykl katechez w ramach zajęć w szkole parafialnej w Rotterdamie, obejmujący minimum dwa lata szkolne (informacje o zapisie do szkoły dostępne są w zakładce SZKOŁA).

 

W momencie zgłoszenia przez rodziców, dzieci powinny mieć 7 - 8 lat, znać w miarę możliwości pacierz (Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga), a rodzina powinna być zapisana do parafii. 

 

Dorośli po przyjęciu chrztu kontynuują dalsze wtajemniczenie chrześcijańskie w ramach odrębnych katechez. Przygotowaniem zajmuje się ks. proboszcz.

bottom of page